menu  

Joods Monument Arnhem
Joods Monument Arnhem

Het ontstaan van het monument

Arnhem kent verschillende monumenten ter nagedachtenis aan de Slag om Arnhem tijdens de tweede wereldoorlog. Bijvoorbeeld het Airborne-, het Verzets- en het Evacuatie monument. Een monument ter nagedachtenis aan de Joodse stadsgenoten die niet zijn terug gekeerd ontbrak.

Dat was de aanleiding voor Leo Vosdingh, Jaap Clifford, Marcel Spanier en Margreet van Gastel om alsnog het initiatief te nemen tot de realisatie van een joodsmonument. Al snel werd het idee omarmd en verleenden verschillende partijen medewerking, van financiering tot definitieve plaatsing.

Uiteraard werd er in een vroeg stadium contact gezocht met de Gemeente en de Joodse Gemeenschap, maar ook bijv. met scholieren om de nagedachtenis aan het bijzonder treurige feit ook in de toekomst levend te houden.

De initiatiefnemers hebben veel waardering voor de medewerking die zij kregen waardoor het monument snel gerealiseerd kon worden. En daarmee hebben de niet teruggekeerde stadsgenoten definitief een belangrijke plaats in de Arnhemse samenleving gekregen.

 

Meer over het ontstaan en de onthulling van het monument: De Gelderlander- onthulling Joods monument Arnhem krijgt aandacht in binnen- en buitenland

Monument

Het ontstaan van het monument

Arnhem kent verschillende monumenten ter nagedachtenis aan de Slag om Arnhem tijdens de tweede wereldoorlog. Bijvoorbeeld het Airborne-, het Verzets- en het Evacuatie monument. Een monument ter nagedachtenis aan de Joodse stadsgenoten die niet zijn terug gekeerd ontbrak.

Dat was de aanleiding voor Leo Vosdingh, Jaap Clifford, Marcel Spanier en Margreet van Gastel om alsnog het initiatief te nemen tot de realisatie van een joodsmonument. Al snel werd het idee omarmd en verleenden verschillende partijen medewerking, van financiering tot definitieve plaatsing.

Uiteraard werd er in een vroeg stadium contact gezocht met de Gemeente en de Joodse Gemeenschap, maar ook bijv. met scholieren om de nagedachtenis aan het bijzonder treurige feit ook in de toekomst levend te houden.

De initiatiefnemers hebben veel waardering voor de medewerking die zij kregen waardoor het monument snel gerealiseerd kon worden. En daarmee hebben de niet teruggekeerde stadsgenoten definitief een belangrijke plaats in de Arnhemse samenleving gekregen.

 

Meer over het ontstaan en de onthulling van het monument: De Gelderlander- onthulling Joods monument Arnhem krijgt aandacht in binnen- en buitenland

 

Locatie Joods Monument Arnhem:
Kippenmarkt/Jonas Daniël Meijerplaats