menu  

Joods Monument Arnhem
Joods Monument Arnhem

Ongeveer 1500 Joodse Arnhemmers kwamen in de kampen om

17 november 2019

Joods Monument Arnhem onthuld

lokatie

Jonas Daniël Meijerplaats / Kippenmarkt

nabij Eusebiuskerk

עברית

בשביל אנשים מארנהם, להגיד מלחמת העולם השנייה זה כמעט כמו להגיד ״מרקט גרדן״: המבצע הכושל לכיבוש ראש גשר מעבר לנהר הריין ופינוי האוכלוסייה האזרחית בספטמבר 1944. לשני המקרים האלה היתה השפעה דרסטית על העיר ותושביה. אך בשביל היהודים בארנהם זה התחיל כבר הרבה לפני. לפי המושג הנאצי, ארנהם היתה ״יודנריין״ כבר יותר משנה בזמן שהקרבות התפרצו ב-1944. חלק מיהודי ארנהם היו במחבוא או ברחו, אך רובם כבר נרצחו במחנות שהוקמו במיוחד למטרה זו: בגלל שהם היו יהודים, ללא קשר להיותם אורתודוקסים, ליברלים או חילוניים, זקנים או צעירים.

בין 1933 לבין פשיטת גרמניה על הולנד  ה-10 במאי 1940, האוכלוסייה היהודית בארנהם גדלה מאוד עקב זרם של פליטים. בין 1935 לבין 1940 גרו בממוצע 2370 יהודים בעיר. כ-1500 מהם מתו במחנות כתוצאה מרצח, רעב או תשישות.

כמו בשאר הולנד, הגברים היהודים נשלחו למחנות עבודה ברחבי הולנד וגם בגרמניה. ב-3 באוקטובר 1942 אותם גברים גורשו ממחנות העבודה, יחד עם נשיהם וילדיהם שבאותה תקופה עוד נשארו בבתיהם בארנהם, למחנה המעבר ווסטרבורק. כל זה במסווה של איחוד משפחות. ב-17 בנובמבר וב-10 בדצמבר באותה השנה, הכובש הגרמני גירש את היהודים הנותרים.

רוב היהודים ההולנדים ששרדו את הכיבוש ואת מה שבא אחריו, שרדו באמצעות מסתור. לדוגמה, ועד הילדים מאוטרכט, שהוקם על ידי סטודנטים, אירגן גם בארנהם עזרה עבור ילדים יהודיים. עבור כל מסתתר היה צורך ב 10 עד 20 אנשים. הרבה שורדים מספרים שהם היו ביותר מעשרה מקומות מסתור.

האנדרטה היהודית נחשפה באופן רשמי ב-17 בנובמבר 2019 בקיפנמקרט (שוק התרנגולים)/כיכיר יונס דניאל מאייר ליד הכנסייה אוסיביוס בארנהם על ידי ראש העיר של ארנהם אחמד מארכוש, נציב המלך ג׳ון ברנדס ומעצבת האנדרטה בטי יעקובס. תלמידים ממכללת תומס א קמפיס לקחו בזה חלק. באנדרטה מופיעה מזוודה שמהווה סמל לגירוש היהודים, וספר תורה שמהווה סמל לתרבות היהודית. האנדרטה מנציחה את כ-1500 היהודים מארנהם אשר נרצחו במחנות בין השנים 1942-1945.

 

 

Locatie Joods Monument Arnhem:
Kippenmarkt/Jonas Daniël Meijerplaats